Audebo Pumpestation Lammefjordens Dige- og Pumpelag
Pumpestationen
Vedtægter
Vandingstilladelser 2015
Sejlads i kanalerne
Forside

Lammefjordens Dige- og Pumpelags ordinære generalforsamling afholdes

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00
Fårevejle Golf Hotel
Fårevejle Kirkevej 1, Kirkebyen, 4540 Fårevejle

Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Valg af stemmetæller.
- Beretning fra formanden.
- Fremlæggelse af budget for vandløbsreguleringsansøgning.
- Afstemning om vandløbsreguleringsansøgning.
- Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning.
- Indstilling af budget for det kommende år.
- Indkomne forslag.
- Valg af bestyrelse og suppleant.
- Eventuelt.

Vigtigt:
Medbring ejendomsskattebillet, da afstemning vil foregå med parter.

Vandløbsreguleringsansøgningen kan læses her: Vandløbsansøgning
Vandløbsreguleringsansøgningen indeholder IKKE budget, da det vil blive gennemgået til generalforsamlingen. 

ForsideHistorieUdstillingMålingerKontakt