Audebo Pumpestation Lammefjordens Dige- og Pumpelag
Pumpestationen
Vedtægter
Vandingstilladelser 2014
Sejlads i kanalerne
Forside


Vandingsforbud d. 21 juli 2014! 

Alle vandindtag fra Nordkanalen, Hørvekanalen, Dragskanalen og SvinningAudebokanalen SKAL være lukket senest kl. 20.00 d.21/07/2014. Vandere der suger direkte fra ovenstående kanaler må ikke startes efter kl. 10:45 d.21/07/2014. Vandere der er startet inden dette tidspunkt må  gerne trækkes ind med vanding. Overholdes dette ikke, kan det medfører fremtidig indragelse af vandingstilladelse. Vandingsforbuddet gælder indtil ny sms modtages. Er der spørgsmål, kontakt Audebo Pumpestation, Henrik Madsen tlf. 23960665.**************************************

ÅBENT HUS
 

Kom og se Audebo Pumpestation med tilhørende udstilling.
Der vil være historier, film og billeder om indæmningen af Lammefjorden.
Foredraget/rundvisningen tager ca. 2 timer.

Pris 50 kr. pr. person. Bestilling/reservering af billetter ikke muligt.

Kom venligst til tiden, da foredraget starter præcist kl. 18:30.

Onsdag d. 16/7 2014 kl. 18:30
Torsdag d. 21/8 2014 kl. 18:30

 

ForsideHistorieUdstillingMålingerKontakt